Program: Øresund-Kattegat-Skagerak

HALRIC

HALRIC vil øke innovasjonskapasiteten i ØKS-Hamburg Life Science-sektoren gjennom aktiviteter inkludert pilotprosjekter på tvers av landegrensene som drar nytte av storskalafasilitetene og andre toppmoderne forskningsinfrastrukturer i ÖKS-Hamburg-regionen. HALRIC vil gi…

Uoppdaget Synstap

Projektets formål er at optimere teknologi, udvikle samarbejdsmodeller og screeningsprocedurer til opsporing og rettidig behandling af synstab. Projektet forankres i praksis og forbinder anvendt forskning og innovation gennem tværfaglige aktiviteter…

Innosleep

InnoSleep baserer seg på et dansk-svensk-norsk ØKS-innovasjonssamarbeid mellem pasienter, helsepersonell, forskere og virksomheder omkring utvikling, utprøvning og implementering av nye teknologier til mer individualisert diagnostisering og behandling af søvnapné. Prosjektet…

Öre-sund

Interregionalt prosjekt mellom Helse Bergen HF, Region Lund og Region Köge for etablering og standardisering av tilbud til rehabilitering av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser. Innovative metoder for innsamling av…

Value4Sea

Prosjektet vil arbeide med regionale transport utfordringer og bidra til å skape vekst og produktivitet via felles aktiviteter og løsninger samt gjennom nye transportkonsepter, som tar hensyn til miljø, automatisering,…

NorDigHE

NorDigHE – Nordic Digital Health & Education Den digitale dagsorden vinner frem overalt, også i helsesektoren. Det er et stort udekket behov i sykehus og i utdanningsinstitusjoner til raskt og…

Life Science Academy for start-ups

Det globale markedet for løsninger for life science og velværeteknologi vokser raskt på grunn av en voksende middelklasse, flere eldre innbyggere og en økning i livsstil og kroniske sykdommer. Öresund-Kattegat-Skagerrak-området…

BlueBioClimate

I BlueBioClimate skaper vi grunnlaget for en klimatilpasset forvaltning av blå biodiversitet ved å udvikle nye forvaltningsmetoder som integrerer viten om biodiversitet og klima i tett samarbejd med nationale og…