Nordfokus

NordFokus skal forbedre mulighetene for unge med yrkesutdanning til å finne relevante praksisplasser i Danmark, Norge og Sverige og samtidig løse rekrutteringsutfordringer for arbeidsgivere i regionen.

Prosjektet vil jobbe med to hovedutfordringer

1) Utdanningsprogrammene må bli flinkere til å samarbeide på tvers av landegrensene

2) Gjøre det enklere for arbeidsgivere å finne aktuelle kandidater på tvers av landegrensene samtidig som man kler kandidatene i internasjonal sammenheng.

Norsk prosjekteier

NAV Agder

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 1373214 NOK

Total: 3781906 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

NAV Agder
ABL Konsult i Malmö AB
Aalborgs Handelsskole
AMU Nordjylland
Foreningen Norden
Halmstads kommun
Malmö stad
TECHCOLLEGE