FLORENCE

En av fire pasienter i programregionen får komplikasjoner etter tarmkreftoperasjon, som fører til re-innleggelse, varig uførhet og i noen tilfeller død. I prosjektet FLORENCE tas den utfordringen opp via et tverrregionalt samarbeid, hvor et verktøy basert på kunstig intelligens (AI) utvikles. AI-verktøyet skal optimalisere diagnostisering, prognose og behandling av tarmkreftpasienter. Det styrker forsknings- og innovasjonskapasiteten innen anvendelse av avansert teknologi i programregionen.

Norsk prosjekteier

Oslo Universitetssykehus

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 4844720 NOK

Total: 3682225 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Oslo Universitetssykehus
Lunds universitet
Danmarks Tekniske Universitet