Program: Øresund-Kattegat-Skagerak

MOVE

Mål MÅLET med prosjektet er å fremme bærekraftig mobilitet gjennom å utvikle, teste og iverksette tiltak innen gange, sykling, kollektivtransport, samkjøring og på knutepunkter. Prosjektet vil benytte teori om atferdspåvirkning…

GO:LEIF

GO:LEIF Grön omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för Fritidsbåtar BAKGRUNN I dag drivs i princip samtliga fritidsbåtar med fossila drivmedel och förorsakar utöver klimatpåverkan även miljöskadliga utsläpp. I Sverige…

Grønn Jyllandskorridor

Prosjektets mål MÅLET for prosjektet er å utvikle bærekraftig og effektiv transport i korridoren. Prosjektet har arbeidspakker for multimodal løsninger, bærekraftig drivstoff, og benchmarking & posisjonering. Partnere Prosjektets PARTNERSKAP består…

Skal avdekke synstap før vi vet det selv

Hovedmål i prosjektet på kort sikt er å skape ny kunnskap gjennom utprøving av løsninger med effekt på folks synshelse og dermed også deres livskvalitet. Det skal utvikles teknologi som…

Utvikler klimavennlig transport i Jyllandskorridoren

Grønn Jyllandskorridor skal øke kunnskap om korridorens godsstrømmer og klimaavtrykk. I tillegg til å teste ut nye og mer klimavennlige transportløsninger skal det utvikles en handlingsplan for å fjerne flaskehalser…

Side 3 av 3
123