Green Sponge Buildings

Green Sponge Buildings in Scandinavia

Det overordnede formålet med prosjektet «Green Sponge Buildings in Scandinavia» er å bidra til at bygninger blir en aktiv klimatilpasningsløsning i skandinaviske byer. Det er ikke den eneste løsningen, men det kan ha en stor positiv effekt på utfordringer med stigende nedbørsmengder og risiko for oversvømmelser ved styrtregn fordi det kan lagre og forsinke regnvannet som treffer bygningen.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 6294877 NOK

Total: 1496295 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Høgskolen i Østfold
Scandinavian Green Roof Institute AB
BG Byggros A/S
Sveriges Lantbruksuniversitet
Henning Larsen Architects A/S
Norges vassdrags- og energidirektoratet