Elegant NORTH

Elegant NORTH; New Options for Rare diseases Toward Health

Sjeldne sykdommer koster helsevesenet i Norden milliarder av kroner og behandlingen er ofte uten ønsket effekt. Elegant North-prosjektet ønsker å lage en ny strategi for håndtering av data om sjeldne sykdommer.

Sjeldne sykdommer er livstruende eller alvorlig invalidiserende og forekommer hos færre enn 1 av 2000 individer. Selv om de hver for seg er sjeldne, ca. 7000 sjeldne sykdommer og inkluderer blant annet barnekreft. Målet med ELEGANT NORTH (EN; Exploring Leukemia: Education Genetics And Technology;

New Option for Rare diseases Towards Health) er å lage en ny strategi for håndtering av data om sjeldne sykdommer, med ALL som prototype, som kan føre til mer skreddersydd behandling.

Norsk prosjekteier

Oslo Universitetssykehus

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 7287572 NOK

Total: 4717261 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Oslo Universitetssykehus
Region Hovedstaden
Danmarks Tekniske Universitet
Abzu
Plesner Advokatpart-nerselskab
Region Skåne