Samarbeid om alternative plantevernmidler i spesialavlinger

Samarbeid om alternative plantebeskyttelsesmidler i spesialavlinger i Norge, Sverige og Danmark

Formålet er redusert forbruk av kjemiske plantevernmidler og økt bruk av ikke-kjemiske alternativer i hagebruket ved aktivt å bruke et nettverk med forskere, produsenter og rådgivere fra Norge, Sverige og Danmark. De ikke-kjemiske alternativene omfatter lavrisikomidler, basisstoffer og andre biologiske eller fysisk virkende midler. Prosjektet vil gi kunnskap om optimal bruk, der resultatene optimaliseres ved deling av kunnskap i nettverket.

Norsk prosjekteier

Norsk Landbruksrådgiving HMS (NLR-HMS)

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 3520000 NOK

Total: 1561917 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Norsk Landbruksrådgiving HMS (NLR-HMS)
Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag
Aarhus universitet
HortiAdvice Scandinavia A/S
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)