Stor oppslutning om Grønn Jyllandskorridor

Næringsliv, politikere, deltakere i prosjektet, interesseorganisasjoner som Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Norsk Lastebileierforbund (NLF), jernbanefolk og representanter fra norske og danske myndigheter tok turen til en konferanse om temaet grensekryssende godstransport på Farris bad i Larvik. Konferansen er en del av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak prosjektet Grønn Jyllandskorridor. DB Cargo Scandinavia delte nyheten om at de lanserer en godstogforbindelse mellom Hirtshals og Tyskland som åpnet 2. mai i år.

Hvordan skaper vi en grønn, multimodal Jyllandskorridor?

Dette var tema når næringsliv, politikere og myndigheter var samlet på en internasjonal konferanse om grensekryssende godstransport i Larvik, Farris Bad i februar. Konferansen var arrangert av Grønn Jyllandskorridor-prosjektet, et prosjekt finansiert av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS)-programmet, og for vertskapet sto Grenland havn, Larvik havn, Powered by Telemark, Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune.

Æren av å åpne konferansen fikk fylkesordfører i Vestfold fylkeskommune, Anne Strømøy. I tillegg til å åpne konferansen har Strømøy også sterke meninger om hva en grønn og konkurransedyktig transportkorridor betyr for Vestfold fylke, og hvordan vi bør se på korridoren i et større perspektiv (se videon under).

Vi må jobbe tett på Nasjonal transportplan, samtidig som vi må se på norsk infrastruktur i et litt større perspektiv. Det vil si ut mot Europa, sier fylkesordfører, Anne Strømøy.

Bilde av Anne Strømøy med ordførerkjede rundt halsen
Fylkesordfører Anne Strømøy åpnet konferansen i Larvik. Foto: Rolf Marthinsen

Europeisk interesse Jyllandskorridoren

Koordinator for EU ScanMed-korridoren Pat Cox kunne ikke møte til konferansen fysisk, men talte til forsamlingen via en innspilt video. Cox mener Grønn Jyllandskorridor stadig blir en viktigere bærekraftig brikke for den nordiske regionen, spesielt med tanke på utslippsfri transport og det å knytte Skandinavia tettere på Europa.

Siden 2021 inngår Jyllandskorridoren i en av EUs prioriterte transportkorridorer, den skandinaviske-middelhavskorridoren, forkortet som ScanMed-korridoren. Dette er en akse i det europeiske transportnettverket som løper gjennom Europa fra Skandinavia i nord til Middelhavet i sør.

portrett av Linda Carolina Ehnmark
Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Linda Carolina Ehnmark. Foto: Rolf Martinsen

Denne konferansen er en milepæl i prosjektet, fordi det er den første konferansen som samler både partnere og eksterne deltakere. Tema for konferansen er «multimodalitet» dvs. transporter i en kombinasjon av vei, sjø og bane, med et spesielt fokus på mulighetene for grensekryssende godstransporter på bane. 

Konferansen er en leveranse i arbeidspakke 2 multimodale løsninger, sier rådgiver i Vestfold fylkeskommune Linda Carolina Ehnmark og leder for denne arbeidspakken i prosjektet.

Les mer om Multimodal løsninger her.

Om Multimodale løsninger

Arbeidspakken skal bidra til prosjektets mål om mer effektiv, bærekraftig og multimodal transport i Jyllandskorridoren, i en kombinasjon av vei, sjø og bane. Jyllandskorridoren skal utvikles som en avlastningskorridor for korridoren Oslo-Gøteborg-København-Hamburg. Åpningen av Fehmarn Belt-forbindelsen vil fjerne et flaskepunkt i den østlige transportkorridoren, men vil for eksempel ikke løse utfordringene med trafikkork for lastebiltransport gjennom storbyområdene.

Jyllandskorridoren reduserer også sårbarheten i det vestskandinaviske transportsystemet ved uforutsette hendelser, som pandemier, ekstreme værforhold som følge av klimakrisen, og krig. Forprosjektet fastslo at det er ledig kapasitet i dagens transportinfrastruktur i Jyllandskorridoren, men det fastslo også at det er barrierer, flaskehalser og manglende forbindelser med tanke på et sammenhengende multimodalt transportsystem. Det er stor interesse for videre samarbeid om multimodale og grensekryssende transporttilbud.

viser et kart over Jyllandskorridoren fra Oslo i nord til Hamburg i sør
Prosjektet har 26 partnere som er markert med grønt på kartet.

Grønn Jyllandskorridor er et samarbeidsprosjekt mellom 26 partnere med formål å bidra til utviklingen av en mer effektiv og miljøvennlig, multimodal transport i Jyllandskorridoren, som strekker seg fra Oslo i Nord til Hamburg i sør. Målet er å skape synergier mellom passasjer- og godstransporten. Dette skal oppnås ved å øke bevisstheten om korridorens muligheter og fordeler sammenlignet med andre korridorer. Prosjektet har fått støtte fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS). Agder fylkeskommune er norsk prosjekteier og Vestfold fylkeskommune leder arbeidspakke 2 multimodale løsninger og hadde ansvar for konferansen i Larvik.

Over sjø og på bane

For å nå målene om nullutslipp er det et stykke igjen, men store og gode prosesser foregår bak kulissene. Konserndirektør i Color Line Cargo, Trond Tønjum er en av de som ser svært positivt på hva Grønn Gyllandskorridor kan gjøre. Tjønum kunne fortelle om planene mot en mer miljøvennlig sjøreise over Skagerrak.

Gledelig nyhet om nyåpnet godstogforbindelse

DB Cargo Scandinavia delte nyheten om at de lanserer en godstogforbindelse mellom Hirtshals og Tyskland. Det nye tilbudet åpnet 2. mai inneværende år. Sammen med partnere Nordjyske Jernbaner A/S og Port of Hirtshals – Hirtshals Havn skal de vise at det er mulig med skinnegående godstog fra Norge via Skagerrak til kontinentet. Grønn Jyllandskorridor-prosjektet ønsker tilbudet velkomment og vil gjøre sitt for at den nye ruten skal bli en suksess.

Se også disse sakene om åpningen av godstogforbindelsen:

Hirtshals havn klar for godstogrute – Agder fylkeskommune (agderfk.no)

En milepæl for Grønn Jyllandskorridor – Vestfold fylkeskommune

Mål som prosjektet jobber etter

Vi jobber med å se på hvordan det multimodale transporttilbudet kan forbedres på kort sikt uten vesentlige infrastrukturinvesteringer. På sikt er målet å sikre nødvendige infrastrukturinvesteringer for å få kapasitet og sikre grønne løsninger på tvers av sjø, vei og bane, sier rådgiver i Vestfold fylkeskommune Linda Carolina Ehnmark.

to personer holder foredrag foran en stor skjerm
Linda Carolina Ehnmark, (prosjektansvarlig i Vestfold fylkeskommune), og Tommy Tvedergaard Madsen, prosjektleder for Grønn Jyllandskorridor-prosjektet Region, Nordjylland, var møteledere på konferansen i Larvik Foto: Liselotte Aune Lee

Veien videre

Prosjektet har bestilt en godstrømanalyse for å kartlegge hvor mye gods som bruker dagens korridor og potensialer for overføring av gods på bane i korridoren. Noen av resultatene av analysen ble presentert i Larvik. Etter selve konferansen og en befaring på Larvik Havn og Grenland (Grenland havn, nye næringsområde Vrier Vest og Herøya industriområde) før deltakerne i prosjektet satte seg ned ved bordene og jobbet videre med definerte arbeidspakker.

en gruppe mennesker som står og ser på verdens-storste-elektrolysror-
Prosjektgruppa for Grønn Jyllandskorridor på befaring ved Verdens største elektrolysrør i Grenland. Foto: Tommy Tvedergaard Madsen
gruppebilde tatt på en ferje, sjødrone

De 26 partnerne i prosjektet

Der er i alt 26 partnere i prosjektet Grønn Jyllandskorridor, der går over grensen for å skape en bærekraftig, effektiv og multimodal Jyllandskorridor.

Gruppebilde
Representanter for alle 26 (danske og norske) partnere samlet på oppstartsmøte i Kristiansand 21. mars 2023. Foto: Jo Vegard Aardal

Prosjektets partnere inkluderer både regioner/fylker, kommuner, havner, private virksomheter, interesseorganisasjoner og transportaktører. Region Nordjylland er hovedpartner i prosjektet, og Agder fylkeskommune er den norske prosjekteieren. Her er partnerne i prosjektet, henholdsvis i Norge og Danmark:

Norske partnere

Danske partnere

Denne artikkelen er en bearbeidet versjon av artikkel på Vestfold fylkeskommunes nettside: Stor oppslutning om Grønn Jyllandskorridor – Vestfold fylkeskommune

Kontakt

Linda Carolina Ehnmark

Vestfold fylkeskommune

+47 41 23 06 74

linda.ehnmark@vestfoldfylke.no

Rådgiver og prosjektansvarlig i Vestfold fylkeskommune

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@viken.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Jostein Akselsen

Agder fylkeskommune

+47 90 60 69 60

jostein.akselsen@agderfk.no

Prosjektansvarlig for Grønn Jyllandskorridor for Agder fylkeskommune som er norsk prosjekteier