Cleancon II

Rapportene fra FNs klimapanel er entydige: det haster å få ned klimagassutslippene og ved å gå over på utslippsfrie løsninger basert på fornybar energi! Maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren samt kommunal drift er to viktige bidragsytere til klimagassutslipp som kommunene selv faktisk kan gjøre noe med dersom de går over til/krever utslippsfrie arbeidsmaskiner. Prosjektet fremmer bruken av utslippsfrie elektriske arbeidsmaskiner innen bygg- og anleggsprosjekter og kommunal drift.

Norsk prosjekteier

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 7307287 NOK

Total: 2704120 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Kunnskapsbyen Lillestrøm
Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Lunds kommun
Eslövs kommun
Göteborgs Stads Leasing AB
Volvo Construction Equipment AB
Peab Anläggning AB
Nilsson Energy AB
Lillestrøm kommune
DFØ
NILU
NASTA AS
NAPOP AS
Eviny Elektrifisering AS