Syv nye prosjekter har fått grønt lys av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Syv prosjekter har blitt godkjent av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak for å samarbeide over grensen for å løse felles utfordringer i kommende år. Prosjektet Grønne kompetanser for et grønt arbeidsmarked har Fagskolen i Viken som norsk prosjekteier. Det er nye muligheter for støtte når neste søknadsrunde åpner i starten av 2024.

De syv prosjektene vil til sammen motta midler på 9,6 millioner euro (omtrent 108 millioner norske kroner) og skal arbeide innenfor tre satsingsområder: innovasjon og entreprenørskap, grønn omstilling, og transport og mobilitet. Hvilke prosjekter som fikk støtte ble klart etter at beslutningstakere fra Danmark, Sverige og Norge møttes i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerraks styrings- og overvåkningskomité for å vurdere søknadene.

Av de 13 søknadene vi mottok, har vi vært nødt til å prioritere og velge prosjekter av høyeste kvalitet og hvor vi kan forvente de beste resultatene. Dessverre mottok vi ikke søknader innenfor satsingsområdet grenseløst arbeidsmarked eller det spesifikke målet klimatilpassning.

I 2024 vil vi derfor fokusere på å spre budskapet spesielt om disse områdene for å få flere søknader, sier programsjef Magnus Schönning.

Magnus Schönning, programsjef for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerra
Magnus Schönning, programsjef for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Grønne kompetanser for et grønt arbeidsmarked

Den grønne omstillingen går raskt, men det er mangel på kompetanse innen teknikkområdet. Interreg ØKS prosjektet Grønne kompetanser for et grønt arbeidsmarked skal bidra til at flere får kompetanse til å jobbe med grønn omstilling.

Prosjektet har partnere fra Norge og Danmark og vil gjennomføres fra januar 2024 til og med juni 2026. Foruten Fagskolen i Viken deltar GreenLab Nes fra Norge. De danske partnerne er Region Midtjylland (lead partner), Skive College og GreenLab Skive A/S.

Prosjektet skal støtte den raske utviklingen innen grønn teknologiomstilling og håndtere den økende mangelen på teknisk kvalifisert arbeidskraft, spesielt innen STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics). Dette er kompetanse som er avgjørende, spesielt i bedrifter som jobber med energiteknikk og den grønne omstillingen fra fossile brensler til fornybare energikilder som vind og sol.

student, gutt, tester robot, teknologi
En student tester en robot. Teknologi vil være en viktig faktor i det grønne skiftet.

Krever partnerskap mellom bedrifter, utdanning og myndigheter

Skoler i Norge og Danmark opplever press fra lokale bedrifter om å raskt tilpasse sine utdanninger for å møte endringer i kompetansebehovet innen den grønne sektoren. Prosjektet skal derfor kartlegge kompetansebehovene som den grønne omstillingen krever, samt innføringen av disse i utdanningsprogrammene. Dette krever et partnerskap mellom bedrifter, utdanning og myndigheter.

I prosjektet skal det utvikles en modell for hvordan etterspørselen etter kompetanse til den grønne teknologiske omstillingen skal oversettes til utdanning. Modellen for bedriftens kompetansetilførsel består av følgende tre trinn:

  1. Prosjektet skal undersøke grønne jobb-profiler og nødvendige STEM-ferdigheter gjennom undersøkelser hos bedrifter innen den grønne omstillingen. 2)
  2. Det skal også etablere en tverr-regional kompetansenemd, en strukturert møteplass, der bedrifter, eksperter og utdanningsinstitusjoner møtes for å diskutere kompetansebehov, dele kunnskap og utforme utdanninger.
  3. Til sist skal prosjektet utvikle undervisningsmateriale og utdanningsprogrammer for lærere slik at de kan undervise relevant teknologi og skape anbefalinger og pilot-utdanninger for studenter.
bilde av Jonny Pettersen
Jonny Pettersen, Utviklingsleder, Konseptutvikling og internasjonalisering, Fagskolen i Viken. Foto: Fagskolen i Viken

Det vi ser spesielt frem imot i dette prosjektet er samarbeidet mellom Norge og Danmark om kompetanseutvikling på grønne kompetanser, og få erfaring fra å jobbe med vårt første Interreg prosjekt.

Prosjektet er viktig for skolen fordi det kan hjelpe elever og studenter med å forstå hvilke jobbmuligheter som finnes innenfor grønn sektor og hvilke ferdigheter som kreves for å få disse jobbene. Dette kan hjelpe dem med å ta mer informerte valg når det gjelder utdannelse og karriere, samtidig som det kan bidra til å imøtekomme behovene til en voksende grønn økonomi, sier prosjektleder på norsk side Jonny Kurt Pettersen ved Fagskolen i Viken.

Neste søknadsrunde åpner i januar 2024

Fra 12. januar til 8. februar 2024 mottar Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak søknader for å drive hovedprosjekter. Søknadsrunde 2024:1 vil være åpen for søknader om støtte til hovedprosjekter innenfor satsingsområdene grønn omstilling (med spesielt fokus på klimatilpassning og risikoredusering), transport og mobilitet, samt grenseløst arbeidsmarked. Det vil også være åpent i alle geografiske delområder, med både EU-midler og norske IR-midler (med et tak innenfor norske IR-midler på 200 000 euro per prosjekt).

profilbilde Thomas Hansen
Thomas Hansen, programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak

Vi oppfordrer helt klart norske aktører til å søke. Det er gjort grep for å gjøre det enklere å ha med norske partnere i prosjektene. I tillegg til et tak for norske Interreg-midler har vi fått økte rammer i statsbudsjettet for 2024. Taket vil vi vurderer fortløpende fra utlysning til utlysning, avhengig av hvor mye midler vi har tilgjengelig i programperioden, sier Thomas Hansen, programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak.

Taket for midler for de norske prosjektene er positivt i den forstand at det skaper forutsigbarhet. På den måten kan ikke ett prosjekt ta hele den norske potten. Det er dermed lite sannsynlig at prosjekter vil bli avslått på grunn av manglende norske midler. Det gjør det enklere å planlegge frem i tid.

De nye rammene gjelden for neste runde som stenger i februar 2024. Deretter vil det gjøres en vurdering avhengig av hvor mange søknader med norske partnere som har kommet inn. Blir det en justering av taket før utlysningen som åpner i august, vil det bli informert om i løpet av mars, avslutter Thomas Hansen.

Kontakt

Thomas Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@viken.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Jonny Kurt Pettersen

Fagskolen i Viken

+47 932 17 385

jonnyp@viken.no

Utviklingsleder, Konseptutvikling og internasjonalisering