Program: Interreg Europe

PROACTsme

PROACTsme – Applied Data-Science and AI for proactive SME service Prosjektet har som MÅL å utvikle mer skreddersydde tjenester til SMB-er gjennom å utveksle erfaringer og overføre god praksis innenfor…

Moving towards Aerospace (MAE)

Mål Det overordnede MÅLET for prosjektet er å forbedre offentlig politikk som støtter en ansvarlig omdanning av relevante industrisektorer i retning av en fremtidsorientert romindustri-sektor. Partnere PARTNERSKAPET som består av…

SMAPE

SMAPE – Shared Mobility Action Programmes Exchange Prosjektets mål Prosjektet har som MÅL å fremme delt mobilitet og forbedre tilhørende politikkinstrumenter (planer, strategier, ordninger osv.) i partnerregionene gjennom erfaringsutveksling og…

72 nye prosjekter i Interreg Europe

Prosjektene som alle er en del av Interreg Europe har partnere fra alle land i programområdet unntatt Sveits. De dekker omkring to tredjedeler av alle regioner i Europa. De fleste…