SMAPE

SMAPE – Shared Mobility Action Programmes Exchange

Prosjektet tar utgangspunkt i utfordringen med at økende urbanisering medfører høy bilbruk som bidrar til forurensning, trafikktrengsel og båndlegging av arealer som i stedet kunne vært brukt til grønne og attraktive byrom. Kollektivbruken er samtidig synkende i små og mellomstore byer – noe som skaper bilavhengighet og potensiell transportfattigdom.

Prosjektets mål

Prosjektet har som MÅL å fremme delt mobilitet og forbedre tilhørende politikkinstrumenter (planer, strategier, ordninger osv.) i partnerregionene gjennom erfaringsutveksling og overføring av god praksis. Det tematiske fokuset ligger på integrasjonen av delte mobilitetsløsninger med kollektivtransport og mobilitet som en tjeneste, datadeling, atferdspåvirkning, optimalisering av transportformer, bruk av reguleringer, offentlig-privat samarbeid og bidrag til bærekraftige mobilitetsplaner i byer.

Partnere

PARTNERSKAPET består av regioner, provinser, byer, regionale utviklingsselskaper, mobilitetsleverandører og universiteter i Tyskland, Italia, Romania, Hellas, Slovenia, Belgia og Norge.

Forventede resultater

Bergen kommune adresserer Klima- og energiplanen som politikkinstrument i prosjektet, hvor en av de viktigste komponentene er å overføre trafikk til mer bærekraftige transportmidler. Kommunen har behov for å oppdatere og revidere planen for å redusere eierskapet av private biler blant innbyggerne, så vel som å støtte utviklingen av delte mobilitetsalternativer som fremmer aktive transportformer. Deltakelsen i prosjektet forventes å gi tilgang til god praksis og læring som kan bidra til dette.

Norsk prosjekteier

Bergen kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.05.2023 - 31.05.2027

Budsjett

Norsk bidrag: Budsjett: 222 000 Euro. Støtte: 111 000 NOK

Total: 2 285 846 €

Andre partnere

Province of Brescia (Italia), Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (Romania), Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region (Slovenia), Autodelen.net – Carshare Belgium, Promotion of Operational Links with Integrated Services (Belgia), University of West Attica (Hellas), Walloon Public Transport Authority (Belgia).