Program: Interreg Europe

Gjennomførte tidenes EU Regions Week!

Over hele Europa formidlet Interreg-prosjekter hvordan det grenseoverskridende samarbeidet bidrar til å styrke byer og regioners vekst og attraktivitet.

Bli med på workshop-maraton i Brussel

Sett av datoene 26. og 27 november. Da inviterer EU Policy Learning Platform til en unik læringsarena for alle som vil lære mer om det det siste innen europeiske trender.

Inviterer til Smart City Regions 3.0

14-15. November arrangeres den tredje utgaven av EUs Smart Regions Conference i Brüssel. Årets konferanse arrangeres under tittelen: «Smarte regioner 3.0 – endring av våre samfunn». Konferansen legger vekt på…

DigiBEST / Digital Business EcoSystem Transformation

Prosjektet skal bistå SMB-er sin evne til digital transformasjon og å ta i bruk verktøy for avansert teknologi som for eksempel 3D-printing, robotteknologi, kunstig intelligens osv. Partnerne skal blant annet…

GRESS – GREen Startup Support

Prosjektet skal fremme entreprenørskap og bidra til flere og mer levedyktige oppstartsbedrifter innenfor grønne og blå næringer. Erfaringsutveksling, identifisering og overføring av god praksis mellom partnerne skal øke bevisstheten om…