Forberedelsene til 2. utlysning på prosjektmidler i Interreg Europe har startet

Åpent for søknader innenfor 5 tematiske områder

Den andre utlysningen på prosjektmidler i Interreg Europe åpner med arrangementet «Europe let’s cooperate» i Stockholm 15.mars og stenger 9.juni. Utlysningen vil være åpen for søknader i alle de fem tematiske innsatsområdene under og underliggende spesifikke mål.

De fem innsatsområdene er et Europa som er smartere, grønnere, mer samlet, mer sosialt, nærmere knyttet til innbyggerne og har bedre regional styring. Interreg Europe programmet har som mål å forbedre regional politikk gjennom kapasitetsbygging innenfor disse fem temaene.

Deltakere fra alle fire hjørner av Europa

Det er krav om at nye prosjekter har deltakelse fra institusjoner som er ansvarlige for politikkinstrumenter og partnere fra alle fire hjørner i Europa.

Som ledd i forberedelsene til utlysningen arrangerer programsekretariatet i perioden 15.november – 1.desember webinarer innenfor de fem tematiske innsatsområdene. Man kan også postere prosjektideer og søke etter partnere på hjemmesiden, og det finnes allerede mange ideer som også kan filtreres etter tematikk.

Les mer her: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/get-ready-for-the-second-call

Finn nye prosjektpartnere i våre nettverksarrangementer

Nå er det på tide å gjøre seg klar. Hvis du er interessert i utlysningen, bli med oss på en serie tematiske nettverksarrangementer i november og desember for å dele prosjektideer og kickstarte letingen etter nye prosjektpartnere. Arrangementene finner sted på nett. Hver økt vil være dedikert til et av temaene:

15. november (10-12:00 CET): «smartere Europa»

17. november (10-12:00 CET): «mer sosialt Europa»

29. november (10-12:00 CET): «grønnere Europa»

1. desember (10-12:00 CET): «mer samlet Europa», «Europa nærmere innbyggerne» og «bedre regional styring»

Påmeldingen er åpen! Velg økten(e) som passer til interessene dine, og registrer deg for å høre mer om våre emner og politiske mål, dele prosjektideen din og møte folk som er interessert i interregionalt samarbeid.

Kontakt

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe, og kontaktperson for Agder i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Ingebjørg Fiskum

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 22 24 70 54

+47 99 59 09 87

ingebjorg.fiskum@kdd.dep.no

Medlem i overvåkingskomiteen i Interreg Europe og kontaktperson for URBACT og Interact