Program: Interreg Europe

FEMINA

Kjønnsforskjellene er fremdeles godt synlig hos teknologi-og kunnskapsbedrifter innad i EU. Interreg-prosjektet FEMINA (Female participation in high-tech enterprises) jobber med å øke kvinneandelen i denne sektoren. Flere kvinner kan bidra…

Smart Circular Procurement

CircPro (Smart Circular Procurement) jobber med å øke offentlige innkjøp basert på produkter innen sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi er et prinsipp hvor målet er at ressurser forblir i økonomien lengst…

MONITORIS3

MONITORIS3-prosjektet jobber med å møte utfordringen omkring overvåkning av regionale spesialiseringsstrategier (S3). Målet er å legge til rette for S3-relaterte strukturfinansieringskilder gjennom erfaringsutveksling og policy-læring omkring ulike former for overvåkningsstrategier…

Road-CSR

Konkurransekraften til små og mellomstore bedrifter (SMB) står høyt på dagsordenen hos EU-kommisjonen. I etterkant av økonomiske krise er det en utbredt forventning om at bedrifter skal være mer transparente…