Program: Interreg Europe

e-MOPOLI

e-MOPOLI – Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility Mål: Bidra til økt opptak av elektrisk mobilitet og alternative drivstoff & teknologier gjennom bompengeordninger som favoriserer…

Digitourism

Mål: Fremme innovasjon i besøksnæringene gjennom økt bruk av digital teknologi (virtual- and augmented realities). Styrke koblingene mellom forskning, næringsliv og det offentlige, og sikre at digitale data er offentlig…

SmartEdge

SmartEdge – Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City Mål: Legge til rette for en klimavennlig utvikling i utkantbyer (Edge cities) og deres omkringliggende storbyområder Aktiviteter: Kartlegging…

OSS

OSS – One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system Mål: Forbedre førstelinjetjenesten og støttesystemet for førstegangs-entreprenører slik at flere starter bedrifter…

Gjør deg klar for det som kan bli siste utlysning

De resterende prosjektmidlene i Interreg Europe stilles sannsynligvis til rådighet når fjerde utlysningen åpner i mai. Partnersøket i mars kan dermed være siste mulighet til å realisere nettopp din prosjektidé i denne programperioden.

Side 5 av 13
1...456...13