72 nye prosjekter i Interreg Europe

Overvåkningskomiteen i programmet godkjente 13. desember 72 prosjekter i den første søknadsrunden i Interreg Europe. Dette tilsvarer ca. 54 % av søknadene og er den høyeste godkjenningsraten i programmets historie. Tre av prosjektene har norske partnere.

Prosjektene som alle er en del av Interreg Europe har partnere fra alle land i programområdet unntatt Sveits. De dekker omkring to tredjedeler av alle regioner i Europa. De fleste prosjektene ligger innenfor innsatsområdene et smartere og et grønnere Europa.

Tre prosjekter med norske partnere

Det er norske partnere i tre av de godkjente prosjektene. Her får du en kort presentasjon av disse tre. Prosjektene med norske deltakere vil bli nærmere beskrevet i prosjektbanken på Interreg.no.

MAE – Moving towards Aerospace

Det overordnede målet for prosjektet er å forbedre offentlig politikk i tilknytning til romindustrisektoren.  Den norske partneren vil bruke læringen fra prosjektet til å utvikle virksomheten på «Andøya Space», en forskningsinstitusjon for rakettoppskyting.

Partnerskapet består av regioner, kommuner, regionale utviklingsselskaper og innovasjonssentre fra Italia, Spania, Romania, Tsjekkia, Irland og Norge.

Norsk partner er Nordland fylkeskommune.

rakettoppskyting

PROACTsme – Applied Data-Science and AI (Artificial Intelligence) for proactive SME service

Prosjektet handler om å utveksle erfaringer og overføre god praksis innenfor smarte og digitale tjenester til små og mellomstore bedrifter, slik som forretningsanalyser og kunstig intelligens. Det er i denne forbindelse en ambisjon å utvikle mer skreddersydde tjenester til bedriftene. Prosjektet har også som mål å bidra til å reduserer offentlig byråkrati.

Partnerskapet består av næringsorganisasjoner, innovasjonssentre, regioner, utviklingsselskaper og et universitet fra Spania, Norge, Litauen, Polen, Hellas og Irland.

Norsk partner er Møre og Romsdal fylkeskommune.

SMAPE – Shared Mobility Action Programmes Exchange

tog og mobilitet

Prosjektet handler om å fremme delte mobilitetsløsninger som et svar på utfordringene med forurensning, utslipp og trafikktrengsel i og omkring byer. Delte mobilitetsløsninger innebærer at flere mennesker deler et transportmiddel – enten samtidig eller individuelt over tid gjennom leie. Kollektivtransport, bildeling, leie av sykler og el-sparkesykler er eksempler på slike mobilitetsløsninger.  

Partnerskapet består av regioner, byer, regionale utviklingsselskaper, transportoperatører og etater fra Tyskland, Belgia, Italia, Romania, Slovenia, Norge og Hellas. Det inkluderer også en europeisk mobilitetsplattform.

Norsk partner er Bergen kommune.

De godkjente prosjektene

Les mer om alle de 72 godkjente prosjektene. Prosjektene vil etter hvert opprette egne hjemmesider.

Kontakt

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe, og kontaktperson for Agder i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Ingebjørg Fiskum

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 99 59 09 87

ingebjorg.fiskum@kdd.dep.no

Medlem i overvåkingskomiteen i Interreg Europe og kontaktperson for URBACT og Interact