Program: ESPON

ESPON inviterer til fagseminar i Brussel

I 15 år har ESPON stått for forskning på regional utvikling og arealplanlegging. Programmet sørger for ny og viktig kunnskap ved å frambringe sammenlignbar informasjon, fakta, analyser og scenarier for…

Mobiliserer for mer samarbeid med Europa

Vil du vite mer om hvordan Norges transnasjonale og alleuropeiske samarbeid med partnere fra hele Europa bidrar til en smartere, mer inkluderende og mer bærekraftig samfunnsutvikling? Da bør du ta turen til Gardermoen 16. mars.

Migrasjonskrisen er regionenes utfordring

Strømmen av flyktninger fra Midtøsten og Afrika setter europeiske lokalsamfunn under et stort press. Men den største folkeforflytningen siden andre verdenskrig kan også by muligheter for regional utvikling,