Ny kunnskap om planlegging i Europas storbyregioner legges fram på Norway House

Det er i forbindelse med sluttkonferansen til ESPON-prosjektet SPIMA, at forskernes funn legges fram til drøfting. Konferansen holdes på Norway House i Brussel den 6. februar 2018.

Med Oslo som ledepartner (lead stakeholder), har prosjektet gjennomført en grundig, kvalitativ analyse av 10 storbyregioner i Europa, med utgangspunkt i spørsmålsstillingene

Under sluttkonferansen presenterer forskerne funn og konklusjoner fra analysene. Politikere fra deltakerbyene, representanter fra nasjonale og europeiske institusjoner og andre samarbeidspartnere får også anledning til å diskutere funnene. Oslo og Akershus er blant storbyregionene som deltar på konferansen.

SPIMA-prosjektet har som mål å styrke EUs og enkeltlands innsats for storbyplanlegging innenfor internasjonale og nasjonale målsettinger knyttet til bærekraft, arbeidsplasser og sosial inkludering.