EU trenger en bedre regionalpolitikk

Andrés Rodríguez-Pose. Foto: London School of Economics.

Samfunnsgeografen og forskeren publiserte sammen med kollegaer i 2017 rapporten «Why Regional Development matters for Europe´s Economic Future».

Rodríguez-Pose hevder at årsaker som ofte blir trukket fram som forklaringer på BREXIT og at populistiske partier har stor oppslutning i flere Europeiske land mens etablerte partier sliter, ikke nødvendigvis er korrekte. Disse har gjerne vært knyttet til individuelle karakteristika som alder, kjønn, etnisitet og utdanning. Forskeren peker i stedet på vedvarende og voksende økonomiske forskjeller mellom regioner i Europa, der spesielt hovedstedene og andre større byer er kommet ut som vinnere, samtidig som den økonomiske framgangen har vært svak eller meget svak over store deler av kontinentet, som den egentlige årsaken bak den sosiale og politiske uroen.

ESPON-seminaret, som inngår som et arrangement under det østerrikske formannskapet i EU, tok forskeren til orde for at Europa nå bør erkjenne at hverken markedsbaserte mekanismer eller eksisterende regionalpolitikk har klart å utjevne ulikhet i tilstrekkelig grad. Rodríguez-Pose mente den beste løsningen vil være å utvikle en politikk som både tilgodeser de mest dynamiske regionenes mulighet til å opprettholde sin globale konkurranseevne, samtidig som svakere regioner blir bedre rustet til å mobilisere sitt fulle potensial. Dette betyr at det utvikles politikk med utgangspunkt i hver region sine forutsetninger, regionens posisjon i en internasjonal økonomi og støttet av overordnede myndigheter. Selv har Rodríguez-Pose og hans kollegaer foreslått en ny tilnærming til dette, som de har gitt navnet «place-sensitive distributed development policy.» (PSDDP).

Hvem vet, kanskje kommer PSDDP til et tettsted nær deg en dag – så sant Norge følger sin sedvanlige praksis med å legge seg tett opp til Europeiske løsninger.

Av: Erik Hagen, nasjonalt kontaktpunkt for ESPON. 

Kontaktpunkter for ESPON (f.v) Bjørn Terje Andersen og Erik Hagen sammen med Julia Wengert, Sekretariatet Interreg Nederland-Tyskland/ESPON prosjektleder TIA_CBC og Hans-Henrik Bull, fagdirektør KMD og medlem ESPON MC.