Tilbake

ESPON presenterer ny kunnskap i onlineseminar

Europa har et rikt mangfold. Dette mangfoldet kan omgjøres til et verktøy som bidrar til balansert utvikling i alle regioner. Nå inviterer ESPON til dialog om hvordan regionene skal utvikle seg sammen i årene etter 2020.

ESPON-seminaret «Territorial Cohesion post 2020: Integrated Territorial Development for Better Policies» organiseres i samarbeid med Bulgarias formannskap i EU innenfor rammene av ESPON-programmet. ESPON utfører forskning på regional utvikling og arealplanlegging. Programmet sørger for ny kunnskap ved å frambringe sammenlignbar informasjon, fakta, analyser og scenarier for utviklingsforutsetningene i europeiske regioner og byer.

Formålet med seminaret er å presentere den nyeste kunnskapen om territoriell samhørighet, sett i lys av EUs samhørighetspolitikk i årene etter 2020.

Du kan følge seminaret, som går over to dager, via ESPONs Youtube-kanal:

Dag 1:

Dag 2:

Du kan også delta i den interaktive debatten (eventkode: #espon) og bidra med innspill via Twitter.

Tilbake