ESPON arrangerer kurs i bruk av digitalt samfunnsanalyse-verktøy

Kurset arrangeres den 30. september i Aalborg, Danmark.

Tid: kl. 09.30 – 16.00

Sted: Rendsburggade 14. 9000 Aalborg. Rom 3.465.

ESPON TIA (Territorial Impact Assessment) Web Tool er en interaktiv applikasjon som kan bistå regionale planleggere med å vurdere virkninger av nye lovgivninger og policyer som tas inn i norsk forvaltning gjennom EØS-avtalen.

I applikasjonen kombineres ekspertkunnskap med statistiske data som gir en omfattende beskrivelse av berørte regioner. Basert på ekspertenes vurderinger og tallene, overføres dette datagrunnlaget til et kart som viser hvordan regionene vil påvirkes av EU/EØS-retningslinjer.

Et slikt kart gir et verdifullt grunnlag for videre diskusjon om hvordan europeisk lovgivning påvirker små og store regioner.

Kurset er gratis, men krever registrering. Kurset ledes av Bernd Schuh og Roland Gaugitsch (Begge fra OIR (Østerisk Institutt for Arealplanlegging), som er eksperter på bruk av ESPON Tia Tool.

I løpet av kursdagen vil deltagerne få verdifull innsikt i bruken av verktøyet, og vil bli veiledet gjennom de ulike stegene ved gjennomføringen av en såkalt «Impact Analysis», samt hvordan man kan organisere sin egen workshop med aktiv bruk av dette verktøyet.

ESPON 2020
ESPON 2020 skal bidra til at et Europeisk perspektiv kan legges til grunn for utvikling og samarbeid hos offentlige myndigheter og andre samfunnsinteresser. ESPON 2020 skaffer til veie og formidler ny kunnskap og analyser av utviklingen i europeiske byer og regioner.

Les mer om kurset og meld deg på via lenken HER.