Retter søkelyset mot regionene

ESPON-seminaret går av stabelen på Vulkan Arena i Oslo 30. november, og retter søkelyset mot norsk og nordisk regional- og distriktspolitikk. På ett brett presenteres utfordringer fra Norge og Norden fra ESPON, OECD, Nordregio og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Hvilke utfordringer står vi overfor? Hvilke grep kan vi ta? Gå heller ikke glipp av KMDs tanker om nasjonal veileder for smart spesialisering.

Seminaret er en del av Nordregio Forum 2017: Nordic Cities – Connecting the Urban and the Rural. Mer informasjon og detaljert program for dagen finner du vedlagt under denne artikkelen. Seminaret er gratis. Klikk her for å melde deg på.