Program: ESPON

MISTA

Metropolitan Industrial Strategies & Economic Sprawl- MISTA Byøkonomier endrer seg stadig raskere. Bedrifter og produkter, samt teknologiene som brukes for å utvikle dem, kommer og går. De vokser, krymper, gjenoppfinner…

ACPA

Adapting European Cities to Population Ageing: Policy Challenges and Best Practices- ACPA De åtte interessentene involvert i ACPA er Amsterdam, Barcelona, Göteborg, Hengelo, Manchester, Nantes, Oslo og Zaragoza. Disse har…

HERITAGE

The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource: Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic Indicators – HERITAGE Heritage prosjektet skal forsøke å sette et tall…

ESPON HERIWELL

Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions – ESPON HERIWELL Den 7. desember 2018 presenterte Europakommisjonen det europeiske rammeverket for handling for kulturell arv, som blant…

SUPER

Bærekraftig urbanisering og praksis for arealbruk i europeiske regioner – SUPER Hovedmålet med ESPON prosjektet SUPER, er å bygge videre på eksisterende relevante studier og prosjekter og foreslå tiltak for…

BRIDGES

Territories with Geographical Specificities- BRIDGES ESPON prosjektet BRIDGES utforsker spesifikke regionale utviklingsutfordringer knyttet til Europas områder med geografiske spesifisiteter. Disse områdene inkluderer fjellområder, øyer, tynt befolkede områder og kystområder. Prosjektet…

SPIMA

Regional dynamikk og strategisk planlegging i byområder- SPIMA Det er derimot også utfordinger ved metropolområder, for eksempel på grunn av byer som utvider seg. For å håndtere disse utfordringene i…

DIGIPLAN

Evaluating Spatial Planning Practices with Digital Plan Data- DIGIPLAN DIGIPLAN skal bidra til å analysere tilnærmingene i ulike nasjonale planleggingssystemer, inkludert metoder for evaluering med plandata og hvordan planlegging faktisk…

TIA for CBC

Territorial Impact assessment for cross border cooperation- TIA for CBC ESPON prosjektet, TIA for CBC, ble startet med hensikt om å utarbeide en modell som kan brukes for å vurdere…

Side 1 av 6
123456