Program: ESPON

Avslutning av ESPON 2013

I anledning avslutningen av programperioden vil ESPON markere det programmet har oppnådd, samt se framover mot den nye programperioden. Alle som er interessert kan melde seg på.

Lanserer videokonkurranse

INTERACT ønsker å løfte fram resultater og fordeler med samarbeid over landegrensene i Europa. Derfor har de sendt ut en bred invitasjon til å delta i en videokonkurranse.

Nå kan du kikke regionen i kortene

ESPON BSR har lansert et interaktivt verktøy, hvor du kan sjekke hvordan regioner rundt Østersjøen utvikler seg i forhold til hverandre på viktige områder.

ESPON-2020 ute på høring

Utkastet til det nye kunnskapsprogrammet ESPON 2014-2020 er ute til høring. Høringsfrist er 2. april 2014.

Mest aktive Interreg-land i EØS

Norge utpeker seg som EØS-landet som deltar i flest Interreg-samarbeid. Det går fram av ESPON-rapporten «Territorial Observation No. 10», som tar for seg samarbeids- og utviklingsmuligheter mellom EØS-landene og EU.

Etterlyser bedre måleutstyr

Interreg-programmer og regioner som samarbeider på tvers av landegrensene, savner oppdatert og harmonisert statistikk til målretting og måling av samarbeidet. ESPON tar mål av seg til å møte etterlysningen, og tar gjerne imot konkrete bestillinger.

ESPON drøfter EFTA og EU

Scenarier for framtidig samarbeid mellom EU og EFTA-landene settes på dagsorden på ESPON-konferanse i mars.

Side 5 av 5
12345