ESPON-seminar – fra grensehindre til økt interaksjon i grenseområdene

EU har 40 indre landegrenser som til sammen dekker ca. 40 prosent av territoriet. Hele 30 prosent av unionens befolkning bor i disse områdene. Uavhengig av størrelse er det ofte en felles oppfatning av at grenser påvirker omkringliggende regioner i negativ retning, blant annet med økte sosiale kostnader.

Forestillingen om at grensene bidrar til politisk ineffektivitet styrker ideen om at disse regionene må ses under én felles visjon, forvaltning og tiltak for å minimere grensehindre.

Interreg reduserer grensehindre
I nesten tre tiår har Interreg vært et unikt verktøy for grenseoverskridende samarbeid. Samtidig har Interreg ofte blitt tatt for gitt som instrument for forvaltning og politisk styring, eller kritisert for manglende resultater eller for å skape flere grensehindre.

Ser vi nærmere på grensekryssende investeringer viser bildet heller at Interreg har redusert de negative effektene av grenser på mange områder som for eksempel klimakostnader, og ineffektivitet i privat- og offentlig sektor.

Deler de gode historiene fra europeisk grensesamarbeid
Med blikket rettet mot Sentral-Europa, og særlig den tysk-polsk-tsjekkiske grenseregionen, vil ESPON-seminaret vil presentere empirisk kunnskap som tar for seg Interreg som instrument for å redusere grensehindre.

Deltagerne inviteres til å ta del i historier presentert av ESPON-programmets hovedsekretariat, visjoner fra beslutningstagere, overvåkning og evalueringsmetodikk utformet av planleggere og økonomer, så vel som refleksjoner fra inneværende Interreg-periode fra programaktører.

I løpet av dagen skal seminardeltagerne reflektere over disse spørsmålene sammen:

Seminaret er åpent for deltagelse fra alle grenseaktører som medlemmer av overvåkningskomiteer, offentlige forvaltere, service- og tjenesteytere i grenseregionene, planleggere, akademikere og flere.

STED: Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, (IOER), Dresden Tyskland. 11. Juni 2019.

For påmelding. Følg lenken HER.

Om ESPON
ESPON er et program som skal bidra til at et europeisk perspektiv kan legges til grunn for utvikling og samarbeid hos offentlige myndigheter og andre samfunnsinteresser. ESPON skaffer til veie og formidler ny kunnskap og analyser av utviklingen i europeiske byer og regioner.