Tilbake

EU/EØS: – Samarbeid om offentlige tjenester vil gi mer integrerte grenseregioner

Erik Hagen, nasjonalt kontaktpunkt for ESPON-programmet, med EU-kommisjonens bok om Interreg-samarbeidet. ESPON-programmet skaffer til veie og formidler ny kunnskap og analyser av utviklingen i europeiske byer og regioner.

Som en oppfølging av EU-kommisjonens «Cross-Border Review», har ESPON-programmet publisert en «Policy brief» om grenseoverskridende samarbeid over offentlige tjenester.

EU-kommisjonens «Cross-Border Review» gjennomgår 25 års erfaringer med Interreg-programmene. Tanken bak er å gjøre opp status, samt skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag for videre satsning på det europeiske territorielle samarbeidet.

EUs grenseoverskridende Interreg-programmer ble opprettet av de den gangen tolv medlemsstatene i forbindelse med utviklingen av Enhetsakten (1987) og senere etableringen av det indre markedet (1992). Fellesskapsinitiativet Interreg skulle både kompensere for antatt svekket konkurranseevne i perifere grenseregioner og bidra til å bygge ned nasjonale barrierer innenfor et felles europeisk marked.

Tilrettelegge for grenseoverskridende samarbeid
Tett opp mot 30 prosent av befolkningen i unionen bor i en grenseregion. En viktig konklusjon fra EU-kommisjonens «Cross-Border Review» er at unionen bør legge til rette for samarbeid om offentlige tjenester på tvers av de 40 interne grensene i EU/EØS-territoriet.

Som et svar på dette har ESPON-programmet fulgt opp med en «Policy brief» som kan veilede norske virksomheter som ønsker å teste slike løsninger. Programmet leverer nyttig kunnskap som gir grunnlag til å utvikle ny politikk og støtte politiske satsninger. 

Fortsatt mange barrierer
EU-kommisjonens gjennomgang demonstrerer at selv om det indre markedet har vært en økonomisk suksess ved å harmonisere regler for handel med varer og tjenester, samt tilrettelegge for arbeidskraftmobilitet og investeringer, er det fortsatt mange grensebarrierer som består. Disse er blant annet ulikt språk, samt kulturelle, tekniske, juridiske eller administrative grensehindre.

ESPON-programmets «Policy brief» viser at det er mye å hente på samarbeid om offentlige tjenester på tvers av landegrenser og at det vil bidra til større integrasjon i grenseregionene. Blant annet vil det:

  • Fremme kulturell, politisk og sosial samhandling mellom regioner som er adskilt av nasjonale grenser
  • Levere et bedre tilbud av helsetjenester, sivil beredskap, og utdanning i grenseregioner samt øke attraktiviteten for både innbyggere og foretak
  • Kompensere for eventuelle mangler i privat og offentlig tjenestetilbud på den ene eller andre siden av hvert enkelt land

ESPONs «Policy brief» om Cross Border Services kan du lese i sin helhet HER.

Nærmere opplysninger om utlysinger, prosjekter, rapporter, datakilder og arrangementer i ESPON-programmet finner du HER.

Av Henrik Jarholm, journalist Interreg.no og Erik Hagen, nasjonalt kontaktpunkt for ESPON 

Tilbake