ESPON støtter nye forskningsprosjekt

Utlysningen omfatter to forskningsprosjekt:

  1. Sustainable land use
  2. Technological Transformation and Transitioning of Regional Economies

Utlysningene har søknadsfrist 8. august 2017. Søknadsdokumenter og annen relevant informasjon finner du på ESPON EGTC e-Tendering Platform.

Om ESPON
ESPON utfører forskning på regional utvikling og arealplanlegging. Programmet sørger for ny kunnskap ved å frambringe sammenlignbar informasjon, fakta, analyser og scenarier for utviklingsforutsetningene i europeiske regioner og byer. ESPON finansieres av EUs fond for regionalutvikling (ERDF) med 41 300 000 euro i perioden 2014 – 2020. I samme periode bidrar norske myndigheter med 774 000 euro.