ESPON – et europeisk fundament for norsk politikk og forvaltning

Leder for ESPON-programmets kommunikasjonsavdeling, Dr. Laurent Frideres, orienterte nylig på Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) Interreg-konferanse om hva deltakelse i ESPON-programmet kan gi norske kommuner, fylker og statsinstitusjoner.

– Europas politiske geografi er i stadig endring, og står blant annet overfor store utfordringer som sosial fragmentering og territoriell «mismatch», dvs. hvor det politiske ikke evner å levere i forhold til innbyggernes krav og behov. Skal vi hindre at Europa blir mer polarisert trenger vi kunnskapsbaserte tiltak hvor vi står sammen om felles utfordringer, sa Frideres.

ESPON-programmet gir kommuner, fylker og statlige myndigheter muligheten til å dekke deres kunnskapsbehov i tett samarbeid med partnere fra hele EØS-området, samt Sveits. ESPON leverer nyttig kunnskap som gir grunnlag for å utvikle ny politikk og støtte politiske satsninger, samt kunnskap til å evaluere tiltak og programmer.

2019 avgjøres fremtiden for videre norsk Interreg-deltagelse. I den anledning samlet KMD et hundretalls deltagere fra «Interreg-familien» for å diskutere hva man har fått til gjennom samarbeidet. Fv. Fagdirektør i KMD, Hans Henrik Bull, avdelingsleder i KMD Gerd Slinning og Dr. Laurent Frideres fra ESPON.

Norge vil påvirkes negativt av økte barrierer
På konferansen presenterte han også, med Norge som første land ut blant de 29 statene som deltar i ESPON, et utvalg av statistiske data og analyser som skal kunne gi europeiske impulser til ny politikk og nye handlemåter i norsk offentlig forvaltning, en såkalt «ESPON County fiche».

Frideres viste blant annet til analyser som anslår at Norge er blant de landene i EUs indre marked hvor verdiskapingen per innbygger vil bli mest negativt påvirket, relativt sett, dersom politiske, sosiale og kulturelle barrierer igjen reises i Europa. 

Et verktøy for å utvikle regional nærings- og innovasjonspolitikk
ESPON viser også i landoversikten hvordan arbeidstakere fordeler seg på små, mellomstore og store bedrifter i norske fylker, og hvordan dette står seg mot andre Europeiske land.

Et slik nasjonalt og europeiske sammenligningsgrunnlag kan for eksempel bidra til at fylkeskommunene utvikler og gjennomfører en nærings- og innovasjonspolitikk som er enda bedre tilpasset fylkets forutsetninger.

Norsk deltakelse i ESPON-programmet er koordinert av KMDs regionalutviklingsavdeling.

Av Henrik Jarholm, journalist interreg.no og Erik Hagen nasjonalt kontaktpunkt for ESPON.