Uppdraget

Målet med prosjektet er å gi ungdom forutsetninger for å bo og leve i et lokalt og grenseoverskridende samfunn, samt å gi de verktøy og kunnskap til framtidige utdannings- og yrkesvalg. Prosjektet vil bidra til økt sysselsetting og etablering av nye bedrifter. Dette ønsker vi å oppnå gjennom en tilpasset entreprenørskapsopplæring med fokus på sosiale kompetanser, handlekraft og etablererånd.

Norsk prosjekteier

Ungt Entreprenørskap Østfold

Kontakt

  • Sille Solberg

    Ungt Entreprenørskap Østfold

    41640415

    41640415

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2017 - 31.12.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 1400000 Kjell

Total: 918,339 €

Andre partnere

Norge:
Østfold fylkeskommune
NAV Østfold
Ungt Entreprenørskap Norge

Sverige:
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals Kommunalförbund