The bioeconomy region

Interreg-prosjektet «The Bioeconomy region» har som formål å gjøre hele området til en ledende region for innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen, slik at både næringsliv og offentlige aktører kan imøtekomme behovet for nye biomaterialer og fornybar energi. Den internasjonale konkurransekraften skal økes, samt gi vekst og nye markeder for små og mellomstore bedrifter. Regionen skal bli internasjonalt kjent og profilert som en offensiv utviklingsaktør for bioøkonomi. Prosjektet vil bidra til å nå klimamål både regionalt og nasjonalt.

Vekstmuligheter skapes gjennom samarbeid mellom selskaper fra ulike bransjer. Det vil gis hjelp til vekstprogrammer i industrien og det vil bli nye markedsmuligheter ved et tett samarbeid med regionale myndigheter. Prosjektet vil vise veien for en bærekraftig fremtid gjennom en bioøkonomisk omstilling.

Prosjektet består av 6 arbeidspakker:

  • WP 1: Regionalt lederskap og kommunikasjon
  • WP 2: Strategier og analyser
  • WP 3: Innovasjon og demonstrasjon
  • WP 4: Tilgang til større markeder
  • WP 5: Nettverk og næringslivsutvikling

Prosjektet the bioeconomy region drives i samarbeid med fylkeskommunene i Østfold, Hedmark og Oppland, Region Dalarna, Region Värmland, Säffle kommune, næringsklyngen Paper Province sammen med næringslivs aktørene Kjeller Innovasjon, i4plastic ved SINTEF, Oreec, Vitenparken, Magnor næringshage, Emballasjeforeningen, Gausdal Bruvoll, Tretorget, Pan innovasjon og klyngeorganisasjonen Paper Province. Prosjektet vil blant annet arbeide sammen med Innovasjonssenter Campus Ås AS, Norges Skogeierforbund, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), NTNU Gjøvik, Trebruk AS, Østfold forskning.

Prosjekteierne er på norsk side Akershus fylkeskommune, mens på svensk side er det Region Värmland.

Totalbudsjettet er 35 millioner kroner hvorav den norske delen av budsjettet er 15,5 millioner kroner, av disse er det bevilget 5,44 millioner kroner fra Interreg Sverige-Norge 2014-2020.

Norsk prosjekteier

Akershus fylkeskommune

Prosjektperiode

15.05.2017 - 15.05.2020

Andre partnere

Østfold fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Region Dalarna
Säffle kommune
Paper Province
Kjeller Innovasjon
i4plastic/SINTEF
OREEC
Vitenparken
Magnor næringshage
Emballasjeforeningen
Gausdal Bruvoll
Tretorget
Pan Innovasjon