Business X Country

Norges Skiforbund (NSF) og Svenska Skiförbundet (SSF) har som hovedmål å skape positive verdier for den enkelte og samfunnet og dermed styrke skiidrettens posisjon som engasjerer innbyggerne og som drivkraft i samfunnet. Bakgrunnen for prosjektet er at vi ønsker å samarbeide over grensene, samt utvikle og utnytte skiforbundenes rolle som samfunnsaktører ved å ta et større ansvar for å skape forutsetninger for vekst i norsk og svensk næringsliv.

Norges Skiforbund og Svenska Skidförbundet ønsker å fremme prestasjonskulturer og vinnermentalitet i vårt næringsliv, først og fremst i små og mellomstore bedrifter (SMB). Prosjektet skal utnytte sin unike nasjonale og internasjonale posisjon og omfattende nettverk på en måte som gir økt konkurransekraft for de små og mellomstore bedriftene; det skal posisjonere selskapene, motivere de ansatte og bidra til fremtidig vekst ved å introdusere dem for nye markeder.

Norsk prosjekteier

Norges Skiforbund

Kontakt

  • Åselinn Krane Heimdal

    Norges Skiforbund

    0047 414 24 388

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2017 - 01.01.2017

Budsjett

Norsk bidrag: 2397040 Kjell

Total: 712269 €