Framtiden er blå i Svinesundsregionen 2

Prosjektet Framtiden er blå i Svinesundsregionen 2 fokuserer på kystsoneplanlegging og utvikling innen sjømat. Utvikling og forbedring av kystsonen og maritim planlegging i grenseområdet er nødvendig for å muliggjøre utvikling av marine- og maritim sektor. Fremtiden er blå 2 har valgt å fokusere på marin mat. Målet med prosjektet er å skape de rette forholdene for å styrke den blå veksten i Svinesund-regionen og skape langsiktig, bærekraftig næringsutvikling i marine og maritime næringer. Svinesund-regionen er en marin og maritim vekstregion, og gjennom prosjektet gjøres det mulig å fortsette bærekraftig utvikling innen den blå økonomien.

Norsk prosjekteier

Østfold Fylkeskommune

Kontakt

  • Tor Helge Hansen

    Østfold fylkeskommune

    911 17 112

Prosjektperiode

01.09.2017 - 31.12.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 535000 Kjell

Total: 123285 €