eTEAM för välfärdsteknologi

Høgskolen i Østfold og Högskolen Väst jobber om et felles prosjekt kalt «eTeam for välferdsteknologi» – organisering, innføring og anvending av velferdsteknologi i kommunehelsetjeneste. Sammen med forskere og kommuner i regionen, skal prosjektpartnerne styrke de ulike aktørenes innovasjonsevne innen velferdsteknologi. På denne måten kan kommuner, bedrifter og akademia i grenseregionen møte fremtidige helseutfordringer på en mer strategisk og helhetlig måte.

 

 

 

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Prosjektperiode

01.01.2018 - 31.12.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 1 777 688 NOK

Total: 1 270 182 €

Prosjektnettside

https://www.hv.se/eteam

Andre partnere

Göteborgs universitet

Lunds universitet

Västra Götalandsregionen

Fyrbodals hälsoakademi

Hälsobrickan AB

Sotenäs kommun

Rygge kommune, Norge

Halden kommune, Norge

Eidsberg kommune, Norge