Grensen som attraksjon – grenseløse muligheter for bedrifter innen turisme og reiseliv

Grenseløse muligheter for bedrifter innen reiseliv!

Bohuslân, Dalsland og Østfold får til sammen et stort antall besøkere hvert år. Men få turister velger å oppleve grenseregionens tilbud. Enten ferierer de i Norge eller i Sverige. Det vil vi i Svinesundsregionen endre på. Vi jobber for å utvikle en stabil turisme som styrker hele grenseregionen og gjør flere besøkere interessert i hva som finnes utenom de største attraksjonene og utenfor høysesong. I prosjektet Grensen som attraksjon, som ledes av oss i Svinesundskomiteèn og Visit Østfold, fokuserer vi på å styrke det viktige samarbeide innen besøksnæringen. Vi jobber med disse regionene og målet er å bidra til nye langsiktige bedriftssamarbeid. Sammen med turistorganisasjoner og bedrifter vil vi fremme utviklingen av grenseregionale tilbud og øke grenseregionens konkurransekraft og attraksjon.

Hva kan din bedrift få ut av prosjektet?

Møte nye spennende samarbeidspartnere.
Vi kommer til å invitere dere til flere nettverksaktiviteter der du og dine kolleger kan videreutvikle deres profesjonelle nettverk og finne nye og spennende samarbeidspartnere.

Bli med på våre studieturer.
Vi planlegger studieturer til destinasjonene innen grenseregionen. Du får muligheten til å bli kjent med nye deler av grenseregionen og møte bedrifter som driver der.

Inspirere til produktutvikling.
På konferanser og workshops kommer du til å få muligheten til å samarbeide med andre aktører om produktutvikling og pakketering av opplevelser.

Teste tilbud på nye målgrupper.
Har du behov til å teste ut nye tilbud til en definert målgruppe? Hos oss kan du få hjelp til opplegget.

Delta i vårt guidekurs.
Innen prosjektet utvikles et guidekurs som fokuserer på våre beskyttede Naturområder. Det første kurset starter i Mai 2017 og neste kurs planlegges i løpet av 2018. Bli med!

Tilgang på vår grenseoverskridende guidepool.
Sammen med de nyutdannede guidene som er spesialisert på våre beskyttede naturområder planlegger vi å arbeide med en guidepool. Du og din bedrift får tilgang på flere dyktige guider.

Gå kurs i bedriftsutvikling.
Vi kommer til å tilby et begrenset antall kursplasser innen bedriftsutvikling. Primært i løpet av våren 2018. Følg med.

Synliggjøring av ditt varemerke.
De bedrifter som deltar i prosjektet kommer også til å få muligheten til å få profilere sine nye tilbud i prosjektets kanaler.

Norsk prosjekteier

Visit Østfold

Kontakt

Prosjektperiode

01.02.2017 - 31.01.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 1 612 696 Kjell

Total: 1 147 089 €

Andre partnere

Dalsland turist AB

Västra Götalandsregionen

Halden turist

Visit Fredrikstad og Hvaler

iSarpsborg

Stömstad infocenter

Tanum Turist

Østfold Fylkeskommune

Fyrbodal kommun

Bergstfors kommun

Fredrikstad kommune

Halden kommune

Sarpsborg kommune

Tresticklans Nationalpark

Klosterhavets Nationalprak

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Ytre Hvaler nasjonalpark

Grenserittet

Camp Dalsland