Tilbake til ditt søk

Grensen som attraksjon – grenseløse muligheter for bedrifter innen turisme og reiseliv

Gjennom prosjektet «Grensen som attraksjon» arbeider norske og svenske prosjektpartnere med turistorganisasjoner og forvaltere av vernede naturområder i Bohuslän, Dalsland og Østfold, med å videreutvikle besøksnæringen i grenseregionen. Videre ønsker prosjektet å legge til rette for varige samarbeidsmuligheter mellom bedrifter i turistnæringen. Prosjektet har som mål å fremme utviklingen av grenseoverskridende samarbeid, samt utvikle nye grenseregionale produkter for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.

Norsk prosjekteier

Visit Østfold

Kontakt

Prosjektperiode

01.02.2017 - 31.01.2020

Budsjett

Norske IREG-midler: 1 612 696 NOK

Totalt: 1 147 089 €

Øvrige partnere

Dalsland turist AB

Västra Götalandsregionen

Halden turist

Visit Fredrikstad og Hvaler

iSarpsborg

Stömstad infocenter

Tanum Turist

Østfold Fylkeskommune

Fyrbodal kommun

Bergstfors kommun

Fredrikstad kommune

Halden kommune

Sarpsborg kommune

Tresticklans Nationalpark

Klosterhavets Nationalprak

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Ytre Hvaler nasjonalpark

Grenserittet

Camp Dalsland