FAM – Få alle med

Skoleelever som hopper av skolegangen er et stort samfunnsproblem. I dette prosjektet skal Innovatum og Inspira, sammen med samarbeidspartnere i Fyrbodal og Østfold forsøke å kartlegge årsakene til dette. Basert på resultatene skal det utvikles metoder og verktøy som skal hindre frafall og fravær, og samtidig bidra til at bedrifter i prosjekområdet får økt tilgang til kvalifisert arbeidskraft.

Norsk prosjekteier

Inspira Science Center AS

Prosjektperiode

01.01.2019 - 31.12.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 224 344 EUR

Total: 1 283 238 €