LET – Grenseregional næringslivsutvikling gjennom led- og eventbasert turisme

Vandringsturisme og eventbasert turisme er to voksende bransjer med stort utviklingspotensial. Stadig flere ønsker en aktiv ferie til fots eller sykkel, og mange legger opp ferien etter festivaler og andre store arrangementer.

Prosjektet skal utvikle et grenseregionalt samarbeid om vandringsturisme og eventbasert turisme, styrke regionens turistnæring, samt gi lokale bedrifter muligheten til å vokse på et nasjonalt så vel internasjonalt marked. Denne målsettingen skal oppnås gjennom ulike tiltak som produktutvikling og markedsstyrt bedriftsutvikling. Kompetanseheving og nettverksbygging er også et viktig innsatsområde. Hovedmålgruppen er relevante små og mellomstore bedrifter i Akershus, Østfold, Hedmark, Dalsland, og Värmland.

Norsk prosjekteier

Akershus reiselivsråd/Visit Oslo

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2019 - 31.12.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 250 000 EUR

Total: 1 754 095 €