KidsLikeUs

Empowering NGOs & public institutions in helping children overcome migration traumas using creativity and favors of nature

I 2022 rammet en enorm migrasjons-tsunami Europa igjen etter at Russlands gikk til angrep på Ukraina. En av de mest sårbare gruppene i migrasjonsprosessen er barn. De kjenner ofte ikke språket, og deres psykiske helse er ikke klar til å takle så store traumer og endringer i omgivelsene.

Etter 2020 har barn og unge har blitt dypt berørt av pandemiens psykiske helsekonsekvenser. Eksperter indikerer at barn kan føle traumer og angst lenge etter krigen, pandemien eller andre traumeutløsende faktorer.

Dette prosjektet tar utgangspunkt i at frivillige, lærere, offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner raskt setter sammen/lager små «Superhelt sensoriske hager» og gis instruksjoner for hvordan de skal brukes til fordel for de unge innbyggerne. Barn er fremtiden for ethvert samfunn. De vil bygge en ny verden for kommende generasjoner.

Aktivitetene har som mål å ta godt vare på de utsatte barna nå. Slik blir de utstyrt med sterke mentale holdninger og tro på at de er verdifulle og velkomne. Det til tross for traumene og uansett hvilket land de tilfeldigvis bor i nå.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Kontakt

  • Andrea Jackowski

    Høgskolen i Østfold

    +47 401 07 120

    Send e-post

Prosjektperiode

09.01.2023 - 20.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: ca. 3 mill NOK NOK

Total: 1.649.648 € €

Andre partnere

Assication YogaYou, SE
Satakunta University of Applied Sciences, FI
«Smarter step» public institution, LT
Saue Municipality, EE
Art Academy of Latvia, LV
Võru County Vocational Training Center, EE

Norsk assosiert partner: Halden kommune