BlueBioClimate

Biologisk mangfold i vannmiljøer er under press. BlueBioClimate skal legge grunnlaget for en helt ny, klimatilpasset naturforvaltning innenfor Kattegatt-Skagerrak.

I BlueBioClimate skaper vi grunnlaget for en klimatilpasset forvaltning av blå biodiversitet ved å udvikle nye forvaltningsmetoder som integrerer viten om biodiversitet og klima i tett samarbejd med nationale og regionale forvaltningsmyndigheder. Vi fokuserer overordnet på tre scenarier av relevans for regionens grønne omstilling: 1. Biodiversitets-beskyttelse, prioritering, romlig planleggning, 2. Restaurering, land- og kyst-beskyttelse og 3. Invasive, fremmede og nye arter

Norsk prosjekteier

Havforskningsinstituttet

Kontakt

  • Knutsen, Halvor

    Institute of Marine Research, Flødevigen Marine Research Station

    92409667

    +47 92 40 96 67

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2023 - 30.09.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 8069990 NOK

Total: 5389375 €

Andre partnere

Aarhus universitet
Göteborgs universitet
Universitet i Agder