Lot seg inspirere i Frankrike

Med trekanthandelen på 1600-tallet vokste den vestfranske storbyen Nantes fram som en av Frankrikes viktigste havner. I likhet med mange andre storbyer i Europa har også Nantes gjennomgått en avindustrialisering, med dramatiske konsekvenser for regionens havner og verftsindustri.

Kreativ og kulturell blomstring

Nantes har satt i gang et storstilt havnetransformasjonsprosjekt, der målet er å legge til rette for ny aktivitet og møteplasser på Île de Nantes i sentrum av storbyen. Utviklingen skal preges av det kommunen kaller et naturlig økonomisk utbytte av den kreative kulturelle blomstringen.

Saint-Nazaire ligger ved munningen av Loire og er en del av storbyomådet Nantes. Saint-Nazaire har satt i gang lignende transformasjonsprosjekter, og er i dag et laboratorium for modernistisk arkitektur.

Til Frankrike for å lære

Lignende transformasjoner er også i full gang i skandinaviske storbyer – ikke minst i Oslo, hvor kaifrontene lenge har vært selve indrefileten for eiendoms- og byutviklere. Prosjektene i Frankrike var derfor et naturlig mål da rådgiver Morten Ragnøy Ednes ved Norsk design- og arkitektursenter reiste på studietur til Frankrike. Institusjonen deltar i et Interreg-forprosjekt som ser på ulike havnefrontprosjekter og såkalt plasskarakteristisk arkitektur i ØKS-området.

«På denne studieturen har jeg sett at det går an å gjøre ting på en annen måte. La oss bygge gode offentlige rom i Fjordbyen. La oss gjøre det på Vippetangen. Det kan være den siste muligheten Oslo har. I denne sammenhengen er studieturen til Nantes Métropol det mest matnyttige jeg har vært med på, på lenge», skriver Edenes i en oppsummering fra studieturen.

Forprosjektet «Plass-spesifikk design som utviklingsmodell for havneområder» ledes av SLU, Sveriges landbruksuniversitet. I tillegg deltar det representanter fra Plan- og bygningsetaten i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Malmø kommune, Realdania Foundation, Københavns Universitet, Colombia University i New York og Norsk design- og arkitektursenter.

Saint Nazaire 4

Drømmeland for industriarkitekturromantikere: I Saint Nazaire er en tysk ubåtbunker gjort om til promenadepark og utkikkspunkt. Foto: Morten Ragnøy Ednes

Nantes 1

Chill Out på île de Nantes. Jules Vernes barndomshjem i bakgrunnen. Foto: Morten Ragnøy Ednes