Tilbake

Presenterte klimadrevet vekstrategi i Polen

Anita Orlund i Kunnskapsbyen Lillestrøm ledet sesjonen for energi og miljø under AEBR-konferansen i Polen.

Samarbeid mellom offentlige og private på tvers av grensen bidrar til å løse klimautfordringen. Aktørene i Interreg FEM sørger i tillegg for økonomiske ringvirkninger.

Klimautfordringen gir grunnlag til bekymring. Men den kan like gjerne ses på som en mulighet for ny og bærekraftig næringsvirksomhet. Under en nylig avholdt konferanse («Innovation and Research – Cross-Border Regional Development through Public-Private Partnership) i regi av Association of European Border Regions (AEBR) fortalte daglig leder Anita Orlund i Kunnskapsbyen Lillestrøm om erfaringene fra grønn næringsutvikling i Indre Skandinavia. Gjennom Interreg-prosjektet FEM (fornybar energi, energieffektivisering og miljø) har aktørene bidratt til nye møteplasser og teknologiutvikling på tvers av den norsk-svenske grensen.

Samarbeidet mellom bedrifter og offentlige aktører i både Norge og Sverige har gitt mange nye arbeidsplasser, blant annet i form av klimavennlige energiparker på begge sider av grensen.

I tillegg kan prosjektet vise til mange nye møteplasser og nettverk for videreutvikling av teknologi.

Den andre fasen av Interreg FEM ble avsluttet 31. desember 2013. Nå starter oppfølgeren – FEM 2020 – opp, med de samme partnerne fra Akershus, Hedmark, Värmland og Dalarna.

Kontakt

 • Andersen, Bjørn Terje

  Hedmark fylkeskommune

  +47 62 54 44 41

  +47 913 45 080

  Send e-post

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia

Tilbake