Presenterte klimadrevet vekstrategi i Polen

Klimautfordringen gir grunnlag til bekymring. Men den kan like gjerne ses på som en mulighet for ny og bærekraftig næringsvirksomhet. Under en nylig avholdt konferanse («Innovation and Research – Cross-Border Regional Development through Public-Private Partnership) i regi av Association of European Border Regions (AEBR) fortalte daglig leder Anita Orlund i Kunnskapsbyen Lillestrøm om erfaringene fra grønn næringsutvikling i Indre Skandinavia. Gjennom Interreg-prosjektet FEM (fornybar energi, energieffektivisering og miljø) har aktørene bidratt til nye møteplasser og teknologiutvikling på tvers av den norsk-svenske grensen.

Samarbeidet mellom bedrifter og offentlige aktører i både Norge og Sverige har gitt mange nye arbeidsplasser, blant annet i form av klimavennlige energiparker på begge sider av grensen.

I tillegg kan prosjektet vise til mange nye møteplasser og nettverk for videreutvikling av teknologi.

Den andre fasen av Interreg FEM ble avsluttet 31. desember 2013. Nå starter oppfølgeren – FEM 2020 – opp, med de samme partnerne fra Akershus, Hedmark, Värmland og Dalarna.