Tilbake

Første utlysningsrunde i Arktis

NPA 2014 - 2020 dekker Island, Færøyene og Grønland, samt deler av Storbritannia, Irland, Sverige, Finland og Norge.

Nordlig Periferi og Arktis-programmet er lansert. Søknadsfrist i første utlysningsrunde er 24. november.

Innholdet i den nye programperioden ble presentert i detalj under «Cool North»-konferansen, som gikk av stabelen i Strathpeffer i Skottland 30. september.

I konferansens første del fikk de mer enn 150 deltakerne innblikk i erfaringer fra forrige programperiode (Nordlig Periferi, 2007 – 2013), blant annet gjennom konkrete eksempler fra prosjektdeltakere.

Del to ble viet til den nye programperioden (2014 – 2020). Det nye programmets visjon er å bidra til levende, konkurransedyktige og bærekraftige lokalsamfunn, ved å utnytte innovasjon og nytenking basert på nordområdenes ressurser og muligheter. Samtidig ble den første utlysningsrunden for hovedprosjekter offisielt åpnet. Siste frist for å levere prosjektsøknader er 24. november.

Les mer om NPA 2014 – 2020 her.

Interreg VB-programmet Nordlig Periferi og Arktis er et transnasjonalt program inkluderer medlemsstatene Finland, Irland, Storbritannia (Skottland og Nord-Irland) og Sverige, i tillegg til Færøyene, Island, Grønland og Norge.

Kontakt

 • Lisbeth Nylund

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 06

  +47 90 97 71 73

  Send e-post

  Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
  Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic ENI

 • Thorgersen, Lena

  Nordland fylkeskommune

  +47 975 49 698

  Send e-post

Tilbake