Første utlysningsrunde i Arktis

Innholdet i den nye programperioden ble presentert i detalj under «Cool North»-konferansen, som gikk av stabelen i Strathpeffer i Skottland 30. september.

I konferansens første del fikk de mer enn 150 deltakerne innblikk i erfaringer fra forrige programperiode (Nordlig Periferi, 2007 – 2013), blant annet gjennom konkrete eksempler fra prosjektdeltakere.

Del to ble viet til den nye programperioden (2014 – 2020). Det nye programmets visjon er å bidra til levende, konkurransedyktige og bærekraftige lokalsamfunn, ved å utnytte innovasjon og nytenking basert på nordområdenes ressurser og muligheter. Samtidig ble den første utlysningsrunden for hovedprosjekter offisielt åpnet. Siste frist for å levere prosjektsøknader er 24. november.

Les mer om NPA 2014 – 2020 her.

Interreg VB-programmet Nordlig Periferi og Arktis er et transnasjonalt program inkluderer medlemsstatene Finland, Irland, Storbritannia (Skottland og Nord-Irland) og Sverige, i tillegg til Færøyene, Island, Grønland og Norge.