8,8 millioner nabo-euro til Østersjøprogrammet

Midlene er øremerket støtte til partnere fra Russland og Hviterussland i felles og grenseoverskridende samarbeidsprosjekter i Østersjøprogrammet. I forbindelse med første utlysningsrunde inviteres framtidige søkere til å inkludere samarbeidspartnere fra de to landene.

Programdokumentet for den nye prosjektperioden ble overlevert EU-kommisjonen 4. september, etter at alle deltakerlandene har godkjent det.

Østersjøprogrammet 2014-2020 vil fortsette å støtte transnasjonale samarbeidsprogrammer der partnere i fellesskap søker løsninger på felles problemer. Minst tre partnere fra tre land i programområdet kan utforme et prosjekt med en varighet på opptil tre år. Prosjektet må vise til klare koblinger til behov og ressurser i regional utvikling, slik som beskrevet i samarbeidsprogrammet. Vellykkede prosjekter bør ha overførbare og synlige resultater. Andre bør ha utbytte av det et enkeltprosjekt oppnår.

Les også: Første utlysningsrunde før nyttår?