Utvekslet fossilfrie budstikker

Bakgrunnen for seremonien var at 31 kommuner på begge sider av grensen siden 2012 har samarbeidet i interregprosjektet InfraGreen, som har hatt som mål å gjøre Østfold og Västra Götaland til verdens beste region for elbil og biogass. Østfold er gode innen elbil og ladeinfrastruktur, Västra Götaland er gode når det kommer til biogass og infrastruktur for dette. Sammen skal de de to regionene lære av hverandre, utfylle hverandre – og altså på sikt bli best i klassen.

– Vi må bidra til å drive frem storskala bruk av biogass og el, og det offentlige må ta din del av ansvaret. For hvert kjøretøy som tas i bruk på biogass og el gjør vi teknologien bedre, mer miljøvennlig og mer tilgjengelig, sa fylkesordfører Ole Haabeth.

– Dette har vi startet med gjennom Infragreen og her har kommunene jobbet sammen med fylkeskommunen og Fylkesmannen for å finne gode løsninger for å sikre tilgang til lademulighet i fremtidige bolig- og næringsbygg. Jeg håper vårt samarbeid kan gi nye muligheter til å skape enda flere resultater på dette feltet i fremtiden, og at vi fortsatt kan kalle oss verdens beste grenseregion for fornybart drivstoff, fortsatte Haabeth.

Den norske budstikka skal overleveres til energiministeren i Sverige, Anne Karin Hatt. Den svenske budstikka går sammen med den norske til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. De nasjonale myndighetene oppfordres til å følge de to grensefylkenes eksempel og legge til rette for infrastruktur og offentlige innkjøp av biogass og elbiler.

Budstikke_DSC_1823_330px
Foto: Østfold fylkeskommune