Tilbake

Utvekslet fossilfrie budstikker

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, og landshövding i Västra Götalands län, Lars Bäckström, møttes i midten av juni på den gamle Svinsundsbrua for å utveksle budstikker med utfordringer til landenes regjeringer om å gjøre grenseregionen fossilfri innen 2030.

Bakgrunnen for seremonien var at 31 kommuner på begge sider av grensen siden 2012 har samarbeidet i interregprosjektet InfraGreen, som har hatt som mål å gjøre Østfold og Västra Götaland til verdens beste region for elbil og biogass. Østfold er gode innen elbil og ladeinfrastruktur, Västra Götaland er gode når det kommer til biogass og infrastruktur for dette. Sammen skal de de to regionene lære av hverandre, utfylle hverandre – og altså på sikt bli best i klassen.

– Vi må bidra til å drive frem storskala bruk av biogass og el, og det offentlige må ta din del av ansvaret. For hvert kjøretøy som tas i bruk på biogass og el gjør vi teknologien bedre, mer miljøvennlig og mer tilgjengelig, sa fylkesordfører Ole Haabeth.

– Dette har vi startet med gjennom Infragreen og her har kommunene jobbet sammen med fylkeskommunen og Fylkesmannen for å finne gode løsninger for å sikre tilgang til lademulighet i fremtidige bolig- og næringsbygg. Jeg håper vårt samarbeid kan gi nye muligheter til å skape enda flere resultater på dette feltet i fremtiden, og at vi fortsatt kan kalle oss verdens beste grenseregion for fornybart drivstoff, fortsatte Haabeth.

Den norske budstikka skal overleveres til energiministeren i Sverige, Anne Karin Hatt. Den svenske budstikka går sammen med den norske til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. De nasjonale myndighetene oppfordres til å følge de to grensefylkenes eksempel og legge til rette for infrastruktur og offentlige innkjøp av biogass og elbiler.

Budstikke_DSC_1823_330px
Foto: Østfold fylkeskommune

Kontakt

 • Haabeth, Jørn

  Østfold fylkeskommune

  +47 47292684

  Send e-post

  Kontaktperson for norsk forvaltende organisasjon for Øresund-Kattegat-Skagerrak og kontaktperson Sverige-Norge, Grenseløst samarbeid.

 • Sveli, Joachim Hvamb

  +47 997 43 092

  Send e-post

Tilbake