Tema: Forskning og innovasjon (2014-2020)

Massiv interesse for URBACT III

Mer enn europeiske 400 byer ønsker å samarbeide for å finne helhetlige og bærekraftige løsninger på komplekse urbane utfordringer.

Smartere og grønnere i Midt-Skandinavia

Nytt samarbeidsprosjekt mellom SØT-byene – Sundsvall, Østersund og Trondheim – skal styrke konkurransekraften hos små og mellomstore bedrifter (SMB) ved å fremme entreprenørskap og utvikle nye forretningsmodeller i Nordens Grønne Belte.

Samarbeider om innovasjon og transport

Den andre utlysningsrunden i Interreg Botnia-Atlantica skal legge til rette for konkurransedyktige innovasjonsmiljøer og nye strategier for bærekraftige transportårer fra Norskehavet til Bottenvika.

Nord: Andre runde åpner 1. juni

Et prosjekt under Nordprogrammet kan handle om ulike tiltak. Uansett innretning og størrelse har de likevel noe til felles: Alle starter med en idé om å skape forandring.

Utvikler norsk-svensk bygningsvern

Interreg Sverige-Norge-prosjektet «Tre og tradisjonshåndverk: Grenseløst bygningsvern», som starter opp i juli. Målet er å legge til rette for næringsutvikling innen tradisjonshåndverk, restaurering og bygningsvern i et felles fagnettverk på tvers av riksgrensa.

Lær om europeisk vekst og innovasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til et seminar hvor du kan lære mer om strategier og virkemidler for vekst og innovasjon i europeiske land.

Side 27 av 27
1...2324252627