Samarbeider om innovasjon og transport

Den andre søknadsrunden i Botnia-Atlantica-programmet, som åpnet 1. juni, retter seg mot innsatsområdene næringsliv og miljø. Allerede 1. september er det klart for den tredje utlysningen av støtte til nye samarbeidsprosjekter. Gjennom denne utlysningen gir Interreg-programmet støtte til grenseregionale samarbeidsprosjekter innen innsatsområdene innovasjon og transport.

Som støtte til alle som planlegger å sende inn søknad, inviterer programsekretariatet til informasjonstreff i Seinäjoki 25. august. Her får deltakerne nyttige tips om hvordan man går fram i søknadsprosessen, samt presentere hva som er nytt i den nye programperioden (2014 – 2020).

Påmelding senest innen 18. august via denne lenken.

Botnia-Atlantica strekker seg over fjell og hav, fra Norskehavet i vest til Bottenvika i øst.
Botnia-Atlantica strekker seg over fjell og hav, fra Norskehavet i vest til Bottenvika i øst.