Nord: Andre runde åpner 1. juni

Interreg Nord gir i årene frem mot 2020 økonomisk støtte til samarbeidsprosjekt innen fire ulike innsatsområder:

Forskning og innovasjon
• Entreprenørskap
Kultur og miljø
Felles arbeidsmarked

Førstkommende mandag kunngjør programsekretariatet andre runde for søkere. Fristen er satt til 31. august, og utlysningen er åpen for søknader om støtte til hovedprosjekt innen alle innsatsområdene.

Nord-programmet er åpent for både privat og offentlig virksomhet. Prosjektsøknader må inneholde partnere fra minst to av de tre landene som hører til i programgeografien (Norge, Sverige og Finland). Godkjente prosjekt kan støttes med inntil 65 prosent EU-midler, mens norske Interreg-midler kan utgjøre inntil 50 prosent.

Norske aktører skal sende søknad elektronisk via Regionalforvaltning til Troms fylkeskommune.

Interreg Nord-programmet omfatter to geografiske delområder; Nord og Sápmi, og har et totalbudsjett på 76 millioner euro inklusive svensk, finsk og norsk medfinansiering. Av totalbudsjettet mottar programmet i underkant av 40 millioner euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF). Den nasjonale medfinansieringen fra norsk side utgjør rundt 17 millioner euro.

LES MER: 42 søknader i første runde

Programmet er delt inn i to delområder; Nord og Sápmi. På norsk side omfatter delområde Nord de tre nordligste fylkene, mens delområde Sápmi også dekker trøndelagsfylkene.
Programmet er delt inn i to delområder; Nord og Sápmi. På norsk side omfatter delområde Nord de tre nordligste fylkene, mens delområde Sápmi også dekker trøndelagsfylkene.