Finner tonen i Indre Skandinavia

Med godkjenningen av forskningsprosjektet «Music Innovation Network
Inner Scandinavia» (MINS), kan Høgskolen i Hedmark og Karlstad universitet starte forskning, utdanning og bransjeutvikling innen kreative bransjer.

LES MER: Styrker samarbeidet i Indre Skandinavia

– Det er svært gledelig at vi har nådd fram med denne søknaden. Sørlig gledelig er det at vi gjør dette sammen med vår strategiske partner, Karlstad universitet. Prosjektet åpner blant annet opp for mange spennende forskningsmuligheter, sier Peer Jacob Svenkerud, dekan ved Campus Rena.

Søknaden fylte de ønskede kriterier blant annet ved at det er designet som en støttende organisasjon for innovasjon og utvikling av musikkbransjen som helhet, med Indre Skandinavia som nedslagsfelt.

Bygger kompetanse og karrierer

Prosjektet gir utdanningsinstitusjonene, bransjen og regionen økt kompetanse og attraktivitet. I tillegg får norske og svenske studenter og talenter unike muligheter for både internasjonale kontakter og en internasjonal karriere skapt gjennom prosjektet og institusjonenes utdanningstilbud.

Prosjektet skal ha et gjennomgående internasjonalt perspektiv med utgangspunkt i tre samvirkende innretninger:

• Forskning
• Utdanning
• Bransjeutvikling

Tydelig forskningsside

Forskningsdelen av prosjektet fokuserer på hvordan media, underholdning og musikk spiller en viktig rolle for verdiskapingen. Forskningsrbeidet rettes mot anvendbar og etterspurt forskning knyttet til bransjeaktuelle temaer og temaer relatert til utdanninger, blant annet med mål om mer forskningsbasert undervisning. Her settes fokus på verdiskaping, innovasjon, forretnings-/foretaksmodeller og nettverk med utgangspunkt i digitaliseringens gjennomgripende endringer av industrien.

Internasjonalt perspektiv

Prosjektet involverer også noen av verdens fremste musikkmiljøer: Høgskolen i Hedmark bygger videre på allerede etablerte samarbeid med New York University/Clive Davis Institute, Middle Tennesee University i musikkmetropolen Nashville, Univerity og Salford i Storbritannia og det anerkjente britiske selskapet Music Ally. Samarbeidet vil omfatte både FoU-aktiviteter og artistutvikling, utveksling av studenter og fagpersonale.

– Det styrker posisjonen til avdelingen vår at vi har fått et stort eksternt finansiert prosjekt som vil videreutvikle forsknings- og utdanningsmiljøene betydelig i tiden som kommer, sier Svenkerud til Østlendingen.