Lær om europeisk vekst og innovasjon

I mer enn 30 år har European Policies Research Centre (EPRC) fulgt utviklingen i europeisk regionalpolitikk. Gjennom forskningsprogrammet EoRPA har Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samarbeidet med EPRC siden midten av 90-tallet. Forskningsprogrammet sammenligner utviklingen i regionalpolitikken i EUs 28 medlemsstater, samt Norge og Sveits.

Arbeidet er ledet av professor John Bachtler. Sammen med forsker Sara Davis kommer han til Oslo for å presentere deler av sitt arbeid på seminaret 20. mars.

Gode eksempler

Solberg-regjeringen vil føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til rette for verdiskaping og sysselsetting, og prioritere virkemidler som kan styrke innovasjon og nyetablering i alle deler av landet. Bachtler og Davis vil blant annet sammenlikne Norge med andre land med henhold til mål, finansieringskilder og virkemidler for regional utvikling knyttet til vekst og innovasjon.

EPRC vil også gi eksempler på hvordan smart spesialisering følges opp i ulike regioners handlingsprogrammer innenfor strukturfondene.

Husk fristen – eller følg med på nett-tv!

Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu i Regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil innlede ved å peke på noen utfordringer for vekst og innovasjon sett fra et norsk ståsted.

Seminaret arrangeres på KS Agenda Møtesenter i Oslo. Påmeldingsfristen er satt til 13. mars.Seminaret, som vil foregå på engelsk, er gratis og åpent for alle. Det serveres lunsj i etterkant av seminaret. Reise og opphold dekkes av den enkelte.

Du kan følge seminaret direkte via nett-tv på regjeringen.no.

Du som følger seminaret på nett-tv kan sende inn spørsmål på e-post til Ingebjørg Fiskum i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klikk her for å melde deg på.