Smartere og grønnere i Midt-Skandinavia

Gjennom samarbeid over grensen skal det nylig godkjente Smart Green Region Mid-Scandinavia legge til rette for nye innovative miljøer over grensen. Prosjektet har som mål å posisjonere regionen og aktørene mellom Trondheim og Sundsvall på det internasjonale markedet for ytterligere vekst og utvikling.

Prosjektet har et budsjett på 1 134 002 euro, hvorav 687 637 finansieres via norske Interreg-midler.

Bygger videre på samarbeid fra kyst til kyst

Siden 2004 har innvolverte kommuner og partnere arbeidet med felles problemstillinger fra kyst til kust. SØT-kommunene gjennomførte i 2011-2014 Interreg-prosjektet Green Highway. Sammen med 19 formelle sentrale partnere (FoU, private og offentlige aktører) i regionen gjennomførte prosjektet målrettede satsinger innen ladeinfrastruktur og bærekraftig transport, samt vandringsruten St.Olavsleden. Både St. Olavsleden og Green Highway er utviklet til å bli varemerker med kommersiell verdi. Prosjektet har framstått som ett av flaggskipene i Interreg Sverige-Norge programmet i forrige programperiode, med tydelige og synlige resultat som er formidlet regionalt, nasjonalt og som også har oppnådd internasjonal oppmerksomhet. Vilkår om tydelig kommunikajson av resultat fra prosjektet er kvittert ut med godt over 300 medieoppslag i radio, avis og TV. Siste nytt er at Østersund kommune nå har mottatt EUs Mobility Award, blant annet som et resultat av arbeidet med Green Highway.

Solid søknad

Sekeretariatet i Sverige-Norge-programmet har vært tydelig på at søkermiljø som kommer igjen med ny søknad må vise evne til fornyelse både med tanke på tema, metode og partnerskap. Smart Green Region-prosjektet har i følge sekretariatet vist god evne til fornyelse både med tanke på fokusområder og partnerskap. Satsingsområdene som er beskrevet i søknaden bygger på resultater fra tidligere prosjekt, men samtlige resultatmål er nye. Videre er prosjektet godt forankret med til sammen 25 partnere, både private, offentlige og FoU-institusjoner. Særlig vurderes det som positivt at næringslivet på begge sider av grensen er involvert i prosjektet, ettersom privat deltagelse vektlegges i langt større grad enn tidligere. Satsingsområdene i Smart Green Region-prosjektet er da også utarbeidet i samarbeid med, og etterspurte av, næringslivet.